+441728 861133

26 trips found for: "Kyrgyzstan "

 

Tashkent to
Bishkek

Through Kyrgyzstan, Uzbekistan
PRICES FROM:
$1,515 +
KITTY FROM:
350 USD
DAYS:
16
PHYSICAL:
CODE:
KYR

Xi'an to
Bishkek

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$3,035 +
KITTY FROM:
830 USD
DAYS:
27
PHYSICAL:
CODE:
EEX

Ashgabat to
Bishkek

Through Kyrgyzstan, Turkmenistan + 1 more
PRICES FROM:
$3,070 +
KITTY FROM:
840 USD
DAYS:
30
PHYSICAL:
CODE:
AKY

Bishkek to
Xi'an

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$6,350 +
KITTY FROM:
1,290 USD
DAYS:
42
PHYSICAL:
CODE:
EEXT

Tashkent to
Xi'an

Through China, Kyrgyzstan + 1 more
PRICES FROM:
$4,410 +
KITTY FROM:
1,160 USD
DAYS:
42
PHYSICAL:
CODE:
ENX

Beijing to
Bishkek

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$4,515 +
KITTY FROM:
1,430 USD
DAYS:
43
PHYSICAL:
CODE:
EEB

Bishkek to
Tbilisi

Through Azerbaijan, Georgia + 3 more
PRICES FROM:
$4,495 +
KITTY FROM:
1,470 USD
DAYS:
44
PHYSICAL:
CODE:
ERH

Tehran to
Bishkek

Through Iran, Kyrgyzstan + 2 more
PRICES FROM:
$4,945 +
KITTY FROM:
1,650 USD
DAYS:
44
PHYSICAL:
CODE:
ITB

Bishkek to
Kunming

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$5,225 +
KITTY FROM:
1,500 USD
DAYS:
47
PHYSICAL:
CODE:
EBN