+441728 861133

29 trips found for: "Kyrgyzstan "

 

Bishkek to
Tashkent

Through Kyrgyzstan, Uzbekistan
PRICES FROM:
$1,515 +
KITTY FROM:
360 USD
DAYS:
16
PHYSICAL:
CODE:
KYR

Bishkek to
Xi'an

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$2,580 +
KITTY FROM:
800 USD
DAYS:
27
PHYSICAL:
CODE:
EEX

Bishkek to
Kathmandu

Through China, Kyrgyzstan + 1 more
PRICES FROM:
$5,915 +
KITTY FROM:
1,970 USD
DAYS:
57
PHYSICAL:
CODE:
EBT

Bishkek to
Ashgabat

Through Kyrgyzstan, Turkmenistan + 1 more
PRICES FROM:
$3,075 +
KITTY FROM:
870 USD
DAYS:
30
PHYSICAL:
CODE:
AKY

Bishkek to
Xi'an

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$6,350 +
KITTY FROM:
1,260 USD
DAYS:
42
PHYSICAL:
CODE:
EEXT

Tashkent to
Xi'an

Through China, Kyrgyzstan + 1 more
PRICES FROM:
$3,749 +
KITTY FROM:
1,150 USD
DAYS:
42
PHYSICAL:
CODE:
ENX

Beijing to
Bishkek

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$4,515 +
KITTY FROM:
1,430 USD
DAYS:
43
PHYSICAL:
CODE:
EEB

Bishkek to
Tbilisi

Through Azerbaijan, Georgia + 3 more
PRICES FROM:
$4,495 +
KITTY FROM:
1,460 USD
DAYS:
44
PHYSICAL:
CODE:
ERH

Bishkek to
Kunming

Through China, Kyrgyzstan
PRICES FROM:
$5,225 +
KITTY FROM:
1,470 USD
DAYS:
47
PHYSICAL:
CODE:
EBN